Yayın İlkelerimiz

1. GENEL
RADYO HRA Sayfaları, ilkesel olarak, ortak paydası müzik olan sayfalardır. Müziğin geliştirilmesi, yozluktan kurtarılması ve tanıtılması amacıyla gerek radyo gerekse tanımlarda belirtilen web sayfalarında, ilkelerine uyan her tür müziği ve müzikle ilgili tartışma, sohbet, bilgilendirme içerikli yazıları paylaşır, paylaşılmasına olanak sağlar. RADYO HRA sayfaları prensip olarak  siyasi içerikli  tartışmaların  yapıldığı  alanlar değildir.  Radyo ilkeleriyle bağdaşmayan hiçbir  siyasi,sosyal içerikli yazıya izin verilmez. Ancak RADYO HRA ülke ve dünya gündeminden de kendini soyutlamaz. RADYO HRA hiç bir doktrin veya “izm”in arkasından gitmez. Bir siyasi düşünceyle yaftalanamaz. Belirli bir kişinin, siyasi görüşün, partinin düşüncelerini savunmaz. Esas aldığı tek değer, tek siyasi düşünce Evrenselliktir. Radyo emekçileri, görevlileri ve DJ ler, RADYO HRA kuruluşlarında ve sitelerinde kendi dinini, ırkını, milletini, siyasi görüşlerini, ailesini, çevresini bağlı bulunduğu, sempatizanı veya üyesi olduğu siyasi kuruluşu, yapılanmayı öven, tanıtan yayın, propaganda ve paylaşım yapamazlar. RADYO HRA platformlarında siyasi tartışmalara ve polemiklere girmezler. Kendi şahsi profillerinde veya radyo platformlarında yaptıkları paylaşım radyonun görüşü veya bakış açısı olarak lanse edilemez. Radyo hakkında resmi açıklamada bulunacak tek yetkili radyo kurucusudur. Onun yaptığı açıklamalar radyo tüzel kişiliğini bağlar niteliktedir.
2.ŞİDDET
RADYO HRA, KİM TARAFINDAN, KİME KARŞI, NE AMAÇLA YAPILIRSA YAPILSIN HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIDIR . Yayınlarında, sayfalarında, şiddeti, eziyeti, zulmü öven şarkı ve demeçler yer almaz.
3. AYRIMCILIK
RADYO HRA her türlü AYRIMCILIĞA karşıdır.
Hiçbir şekilde din, dil, ırk, renk, biçim, millet, sınıf, kültür, cinsiyet ve tür  ayrımcılığı yapmaz. DJ ler, bunu teşvik eden, destekleyen, öven, bir başka kültürü dini dili ırkı milleti cinsiyeti, siyasi görüşü, doktrini aşağılayan küçümseyen lanetleyen, diğer bir ırkı, dili, dini, sınıfı, zümreyi, doktrini üstün gösteren yayınlar yapamayacakları gibi üyelerce  RADYO HRA  sayfalarında bu türden paylaşımların yapılması KESİNLİKLE YASAKTIR. Bu tür paylaşımlar sahibine haber verme zorunluluğu olmadan yöneticilerimiz tarafından derhal silinir. İlgililer uyarılır.  Bu tür yayın ve paylaşımlara ısrarla devam eden kişilerin üyeliği RADYO HRA ve kontrolünde olan tüm sanal platformlarında sona erdirilir.
4.KİŞİSEL HAKLAR, İNSAN İLİŞKİLERİ, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ
RADYO HRA kişi haklarına ve kişilerin özel yaşamlarına saygılıdır. Özel hayatları deşifre etmez, insanlar arasındaki ilişkiler, çekişmeler, husumetler, konumuz dışıdır, kişilere hakaret aşağılama, yargılama, kategorize etme, sınıflandırma içeren yayınlar ve paylaşımlar yapmaz, yaptırmaz,  Kişilerin özel hayatına saygılıdır, karışmaz. Kişiye özel (Sevgiliye, eşe, dosta, arkadaşa, aileye yönelik) yayın yapmaz, Radyo Sayfalarında yapılan bu tür paylaşımlar ile ilgili olarak sorumluluk paylaşım sahibine aittir. Kişiler arasındaki Hukuki süreçler ile ilgili olarak Adli Makamlarca talep edilecek bilgiler, paylaşanın kimlikleri ilgili Makamlara intikal ettirilir. RADYO HRA yöneticileri ve DJ leri bundan sorumlu tutulamazlar.
Dinleyiciler, grup üyeleri, üçüncü şahıslar veya radyo kadrosunun özel mesajları açık ortamda yayınlanamaz. Bunu yapan üye gruptan derhal çıkartılır ilgili paylaşım derhal silinir. Özel yazışmaların gizliliği esastır. Gerekirse bunu yapanlar hakkında özel yazışmaların, haberleşmenin gizliliğini açığa vurduğu gerekçesi ile adli makamlara suç duyurusunda bulunularak yapan kişinin ip numarası kimliği paylaşımın içeriği ilgili adli kurumlara verilir. Radyo yönetimi bundan sorumlu tutulamaz.
Dinleyiciler IP numaralarının  kişisel güvenlik açısından radyo ile ilgili programlarda ve sitelerimizde görüneceğini bilirler ve istek mesajlarının radyo ana sayfasında yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Uygun içerikli olmayan mesajlar, mesaj içeriğine göre ilgili mercilere bildirilebileceği gibi kişinin tanımlarda belirtilen radyo sayfa ve sitelerinden çıkarılmasını gerektirir.
Ayrıca gizlilik ilkelerimizi okumak için Gizlilik Politikamız sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
5. MÜZİĞE VE SANATÇIYA BAKIŞ
Kültürün yozlaşması sonucu  ortaya çıkan yaşam biçimine hitap ettiği düşünülen  arabesk, taverna müzik türleri ilkesel olarak  RADYO HRA’da çalınamaz. Sayfalarda yapılan bu tür paylaşımlar sahibine haber verilmeksizin silinir.
RADYO HRA müziğe ve arabesk sanatçıya değil bu müziğin temsil ettiği yaşam biçimine ve kültüre karşıdır. RADYO HRA Sanatçıları siyasi görüşü, politik tercihleri, yaşam biçimi, özel hayatı gibi kıstaslarla değerlendirmez yalnızca  radyo ilkelerine aykırı müzikleri yayınlanmaz.
RADYO HRA medyada popüler olma şansına sahip olamamış, ilke ve kurallarına uygun kriterlere sahip, amatör, profesyonel, yeni, eski, grupları, şarkıcıları, müzisyenleri, sanatçıları destekler. Onları karşılıksız olarak yayınlarına alır, eserlerini yayımlar ve paylaşır. Röportajlar yapar ve tanıtımlarına katkıda bulunur. Bunun için maddi çıkar talep etmez.
6. YAYIN KALİTESİ, DİNLEYİCİ HAKLARI
RADYO HRA Kaliteyi esas alır. DJ ler kendilerine yönelik kendilerini öven kişisel yayınlar yapmaz. Dinleyiciye saygı esastır. Müzikte kaliteyi yayında kaliteyi amaçlar. Bir DJ in ilke ve kurallara uygun yayın yapmaması tüm radyoya maledilemez. Dinleyici rahatsız olduğu yayınları ve DJ leri yönetime şikayet etme hak ve yetkisine sahiptir. Radyo gruplarında, sayfalarında radyoya yönelik eleştiriler küfür ve hakaret içermedikçe silinemez, eleştiri yapan üye gruptan çıkartılmaz. DJ ler yaptıkları hatalardan dolayı sadece radyo yönetimine karşı sorumludurlar. Radyo gruplarında açık ortamda DJ lerin kişilik haklarına saldırı yapılmasına, haksız eleştirilmelerine ve yargılanmalarına izin verilmez. DJ lere gelen eleştirilere yönetim cevap verir. Ancak eleştirilen veya kişisel saldırıya maruz kalan üye ve radyo emekçilerinin cevap haklarına saygı duyulur. Cevap hakkı tanınır. Grubu terkeden veya gruptan çıkartılan üyeler veya radyodan ayrılan, grubu terkeden radyo emekçileri hakkında RADYO HRA sayfalarında eleştiri yapılmaz, arkalarından konuşulmasına, yerilmelerine, rencide edilmelerine kesinlikle izin verilmez. Gözden kaçırılarak böyle bir durum oluşmuş ve genele yansımış ise, gruptan çıkartılan veya ayrılan üyeye gruba tekrar üye olması sağlanarak cevap hakkı tanınmalıdır.
RADYO HRA sayfalarında gruplarında sahte (fake) kimlikle girilmesine, birden fazla kimlik kullanılmasına izin vermez. Bu tür üyelikler tespit edildiği anda önceden uyarılmaksızın üyelikleri silinir.
7. GELİR ve REKLAM
RADYO HRA hiç bir şekilde yayınlarından gelir elde etmez. RADYO HRA’u maddi çıkar için kullanmaz. Üyelerinden aidat veya bağış toplamaz. Herhangi bir kişi veya kurum için bağış ve yardım toplamaz. Buna aracı olmaz. Tamamiyle ücretsiz hizmet veren bir kuruluştur.
RADYO HRA ücretli veya ücretsiz olarak ticari kuruluşlardan reklam almaz. Bir ürünü veya hizmeti övecek, reklam yerine geçecek yayınlar yapmaz.
Ancak istisnai olarak; ilgi alanına girsin girmesin, ilke ve kurallarına uygun evrensel anlamda önemli gördüğü sosyal, kültürel ve toplumsal organizasyonları, etkinlikleri, toplulukları, toplantıları, kamu yararı güden kuruluşları, insani yardım kuruluşlarını destekler, onları tanıtır. Festival, etkinlik veya toplantılarını duyurur. İnsan haklarına yönelik yardım ve bağış kampanyalarını destekler, duyurusunu yapar..
RADYO HRA platformlarında, sitelerinde, sosyal medya gruplarında ticari reklam yapan üyelerin reklamları haber verilmeksizin silinir. Üye ikaz edilir. Tekerrür ettirenlerin üyelikleri sona erdirilir.
8. ÇEŞİTLİ HAKLARA BAKIŞ
A. İnsan Hakları
RADYO HRA  insan hakları savunucusudur. RADYO HRA yayın ve sayfalarında  hiçbir şekilde insan haklarına aykırı yayın ve paylaşım yapılamayacağı gibi  gerek ulusal gerekse uluslar arası platformlarda insan haklarına yönelik her türden ihlali deşifre eder ve kınar. RADYO HRA “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin tüm maddelerini koşulsuz kabul eder. Ona uygun hareket eder. RADYO HRA için esas olan, kutsal olan “İNSAN”dır. Kadınların, çocukların ve engellilerin haklarını savunmayı görev olarak üstlenir. Cinsel tercihlere ve kimliklere saygı duyar. Hiç kimseyi ötekileştirmez. Yargılamaz. Emekçilerin hakkını savunur. tüm bu unsurların haklı taleplerini topluma sunmalarına aracı olur.
B. Hayvan Hakları
RADYO HRA Hayvan hakları savunucusudur. Hayvanlar aleyhine işlenen suçları deşifre eder. Hayvanların korunması ve sevilmesi için elinden gelen gayreti gösterir.
C. Çevre Hakkı
RADYO HRA Çevre dostudur. Çevreyi kirleten, gezegeni yaşanmaz hale getiren her türlü girişime karşı çıkar. Bu tür girişimleri destekleyen yayın yapmaz, radyo sayfalarında bu tür paylaşım yapılmasına izin vermez.
9. BARIŞA KATKI
RADYO HRA Barış Savunucusudur. Savaşa karşıdır. Savaşı destekleyen, yücelten, öven, savaş kışkırtıcılığı yapan yayın ve paylaşımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Barışı savunan, ulusal ve uluslararası alanda barış adına yapılan her girişim ve çalışma desteklenir.
10. HABER VE PAYLAŞIM DOĞRULUĞU
Sosyal medyada, basında yayımlanan ve doğru olduğu kesinleşmemiş hiçbir haber ve paylaşım RADYO HRA’da yayınlanmaz. RADYO HRA sayfalarında paylaşılamaz.
 
III. SORUMLULUK
Radyoda ve radyo sayfalarında yapılan her türlü:
Paylaşımlardan, yayımlanan yazı ve makalelerden, radyoda yapılan yayınlardan, herkes yasalara karşı kişisel olarak sorumludur. Radyo yönetimi ve sayfa sahipleri bunlardan sorumlu tutulamaz.
RADYO HRA da yayımlanan müzikler, kısıtlı bir kitleye ve sanatçıları, çalışmalarını ve albümünü tanıtımına yönelik olarak yayımlanmaktadır. Sanatçıların tüm albümlerini dinlemek, sanatçıyı desteklemek adına albümlerinin yasal kopyaları Müzik Marketlerden satın alınmalıdır.
Radyo yayınlarını dinleyen ve radyo web sitelerine giren herkes bu koşulları kabul etmiş sayılır. Koşulları kabul etmeyenler  TANIMLAR başlığında belirtilen alanlardan çıkabilirler.
Bu şartların okunmamış olmasından veya okumuş olup da bunlara uygun davranılmamasından kaynaklanabilecek  her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerle ilgili olarak, RADYO HRA.com ve RADYO HRA ismi ile başlayan .org, .net ve benzeri son ek ile biten bütün sitelerinin, RADYO HRA’un facebook, Twitter gibi sosyal medya gruplarını ve sayfalarının yöneticilerinin, sahiplerinin ve/veya bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, RADYO HRA’un yetkilendirdiği ve görevlendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
RADYO HRA web sitelerinde, sosyal medya sayfa ve gruplarında yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan dolayı RADYO HRA siteleri yöneticilerinin ve sahiplerinin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
RADYO HRA Web sitelerini ziyaret edenler, sosyal medyada yer alan gruplara, sayfalara üye olanlar, takip edenler bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
 
Bu ilke ve kurallar radyo yöneticileri tarafından yürütülür.